Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, 's-Gravenweg 35 en 37

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, ’s-Gravenweg 35 en 37
Aanvraag voor: samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning en bouw dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 22 augustus 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, ’s-Gravenweg 35 en 37
Aanvraag voor: samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning en bouw dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 22 augustus 2013 gedurende twee weken

Filter op: