Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Molenweg 4

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Molenweg 4
Aanvraag voor: bouwen bijgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 15 mei 2014 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Molenweg 4
Aanvraag voor: bouwen bijgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 15 mei 2014 gedurende twee weken

Filter op: