Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Langelandseweg 13

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Langelandseweg 13
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 juli 2014 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Langelandseweg 13
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 juli 2014 gedurende twee weken

Filter op: