Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Kievitsbloem 62

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Kievitsbloem 62,
Aanvraag voor: vergroten woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 juli 2013 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Kievitsbloem 62,
Aanvraag voor: vergroten woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 juli 2013 gedurende twee weken

Filter op: