Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Kerkweg 2a

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp,Kerkweg 2a
Aanvraag voor: Tijdelijke ontheffing voor gebruik dienstverlening
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 26 maart 2015 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp,Kerkweg 2a
Aanvraag voor: Tijdelijke ontheffing voor gebruik dienstverlening
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 26 maart 2015 gedurende twee weken

Filter op: