Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Hof van Delftstraat 13

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Hof van Delftstraat 13
Aanvraag voor: bouwen bijgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 2 april 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Hof van Delftstraat 13
Aanvraag voor: bouwen bijgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 2 april 2015 gedurende twee weken

Filter op: