Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Dwergwilg 1

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Dwergwilg 1
Aanvraag voor: plaatsen geluidscherm
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 23 mei 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Dwergwilg 1
Aanvraag voor: plaatsen geluidscherm
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 23 mei 2013 gedurende twee weken

Filter op: