Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Dorpsstraat 40

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Dorpsstraat 40
Aanvraag voor: herontwikkelen voormalig raadhuis naar appartementen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 23 september 2015 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Dorpsstraat 40
Aanvraag voor: herontwikkelen voormalig raadhuis naar appartementen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 23 september 2015 gedurende twee weken

Filter op: