Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Delflandstraat 60

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Delflandstraat 60
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw en dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 25 juli 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Delflandstraat 60
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw en dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 25 juli 2013 gedurende twee weken

Filter op: