Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Bedrijvenhof 2

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Bedrijvenhof 2 (Oostambacht)
Aanvraag voor: realiseren extra toegang en tweede erker
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 16 januari 2014 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Bedrijvenhof 2 (Oostambacht)
Aanvraag voor: realiseren extra toegang en tweede erker
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 16 januari 2014 gedurende twee weken

Filter op: