Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw Bekendmaking

aanvraag uitbreiden woning Dukaatstraat 45 2645GX Delfgauw

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Dukaatstraat 45, Delfgauw
Aanvraag voor: uitbreiding woonhuis
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 2 november 2016 gedurende twee weken

Uitbreiding Dukaatstraat 45, Delfgauw

Filter op: