Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Melkdragerhof 62, Delfgauw

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Melkdragerhof 62 Delfgauw


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Melkdragerhof 62
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 7 februari 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Melkdragerhof 62
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 7 februari 2013 gedurende twee weken

Filter op: