Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitbreiden vlonder, Texel 2 Nootdorp

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp,Texel 2
Aanvraag voor: uitbreiden vlonder
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 september 2015 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp,Texel 2
Aanvraag voor: uitbreiden vlonder
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 september 2015 gedurende twee weken

Filter op: