Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koningshof 3, Pijnacker

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Koningshof 3
Aanvraag voor: vervangen schuur
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 april 2013 gedurende twee weken

omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Koningshof 3
Aanvraag voor: vervangen schuur
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 april 2013 gedurende twee weken

Filter op: