Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Handhavingsstrategie Horeca Pijnacker-Nootdorp 2015-2018

De burgemeester en het college hebben op 16 juni 2015, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de Handhavingsstrategie Horeca Pijnacker-Nootdorp 2015- 2018 inclusief de daarbij behorende handhavingsscenario’s vastgesteld.

Filter op: