Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Spiegelmakerstraat, Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Rijksstraatweg
Aanvraag voor: vestigen kinderspeelparadijs en sportschool
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 februari 2016 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Rijksstraatweg
Aanvraag voor: vestigen kinderspeelparadijs en sportschool
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 februari 2016 gedurende twee weken

Filter op: