Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” d.d. 19 februari 2015 – perceel Wilgenweg 54.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” dat op 19 februari 2015 is vastgesteld, op 17 maart 2016 gewijzigd heeft vastgesteld.

Filter op: