Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Een burgerlid en plaatsvervanger (M/V) voor de plaatselijke welstandscommissie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt: Een burgerlid en plaatsvervanger (M/V) voor de plaatselijke welstandscommissie

Algemeen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de welstandsadvisering opgedragen aan de Stichting Dorp, Stad en Land te Rotterdam. Samen met een burgerlid of diens plaatsvervanger vormen zij de welstandscommissie. De periode van benoeming van het huidige burgerlid en plaatsvervangend burgerlid is na drie jaar voorbij. De gemeente is daarom op zoek naar een nieuw burgerlid en een nieuw plaatsvervangend burgerlid voor haar welstandscommissie.

Taak van de commissie

De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren over bouwplannen waarbij architectonische aspecten aan de orde komen. Die advisering gebeurt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.

Functieprofiel

Van het burgerlid en diens plaatsvervanger wordt verwacht dat hij/zij bouwplannen beoordeelt vanuit een andere dan architectonische of stedenbouwkundige deskundigheid. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de plaatselijke welstandszorg, is in staat om bouwkundige tekeningen te lezen en een in de tijd passend oordeel te geven over voorliggende bouwplannen. Het burgerlid is geïnteresseerd in architectuur en heeft belangstelling voor datgene wat in de gemeente wordt gebouwd. Daarnaast heeft betrokkene een oplossingsgerichte houding en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Uiteraard woont het burgerlid en diens vervanger/ster in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en is onafhankelijk van het gemeente bestuur en ambtelijk apparaat.

Vergader frequentie en vergoeding

Het burgerlid of diens plaatsvervanger neemt deel aan de vergaderingen van de welstandscommissie en komt met de overige leden van die commissie tot een gezamenlijk advies. De deelname aan de vergaderingen van het burgerlid en diens plaatsvervanger zal gerouleerd worden. De vergaderingen vinden twee wekelijks plaats (op dinsdagochtend) in het gemeentekantoor aan het Oranjeplein in Pijnacker.

De benoeming geldt voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar. Het burgerlid of diens plaatsvervanger ontvangt, met in acht neming van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Deze vergoeding bedraagt thans € 92,35 per bijgewoonde bijeenkomst. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

Overige informatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de ambtelijk secretaris van de plaatselijke welstandscommissie, de heer H. Roeten, telefoonnummer 14015.

Reageren

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap? Stuur dan uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae binnen drie weken na het verschijnen van de advertentie naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker, t.a.v. het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken.
U kunt ook per e-mail reageren, het adres is: info@pijnacker-nootdorp.nl

Filter op: