Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delft, Rijksstraatweg 11

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delft, Rijksstraatweg 11
Aanvraag voor: vestigen dierenartspraktijk in tuincentrum
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 september 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delft, Rijksstraatweg 11
Aanvraag voor: vestigen dierenartspraktijk in tuincentrum
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 september 2015 gedurende twee weken

Filter op: