Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

DELFGAUW, ZAAIERSTRAAT 44

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Zaaierstraat 44
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw en dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Zaaierstraat 44
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw en dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken

Filter op: