Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Schellingstraat 38

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 38
Aanvraag voor: uitbreiden woning met dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 10 juli 2014 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 38
Aanvraag voor: uitbreiden woning met dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 10 juli 2014 gedurende twee weken

Filter op: