Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Schellingstraat 35

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 35
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 29 november 2012 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 35
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 29 november 2012 gedurende twee weken

Filter op: