Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Schellingstraat 17

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Schellingstraat 17,
Aanvraag voor: Dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 september 2014 gedurende twee weken


Opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Schellingstraat 17,
Aanvraag voor: Dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 september 2014 gedurende twee weken

Filter op: