Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Letterzetterhof 34

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Letterzetterhof 34,
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 9 januari 2014 gedurende twee weken


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Letterzetterhof 34,
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 9 januari 2014 gedurende twee weken

Filter op: