Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Leeuwstraat 8, 16 en 18

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Leeuwstraat 8, 16 en 18
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 maart 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Leeuwstraat 8, 16 en 18
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 maart 2015 gedurende twee weken

Filter op: