Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Laan der Zeven Linden 42

Handelen in strijd met regels ruimtlijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Laan der Zeven Linden 42
Aanvraag voor: dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 31 januari 2013 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Laan der Zeven Linden 42
Aanvraag voor: dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 31 januari 2013 gedurende twee weken

Filter op: