Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Knopenmakerstraat 18

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Knopenmakerstraat 18,
Aanvraag voor: Bouwen dakopbouw en dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 6 juni 2013 gedurende twee weken


opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Knopenmakerstraat 18,
Aanvraag voor: Bouwen dakopbouw en dakkapel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 6 juni 2013 gedurende twee weken

Filter op: