Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

DELFGAUW, HOLLANDSCHE TUYN 45

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Hollandsche Tuyn 45
Aanvraag voor: bedrijf aan huis (webshop)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 14 november 2014 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Hollandsche Tuyn 45
Aanvraag voor: bedrijf aan huis (webshop)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 14 november 2014 gedurende twee weken

Filter op: