Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Groothandelsweg 4

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Groothandelsweg 4
Aanvraag voor: uitbreiden bedrijfsgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 september 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Groothandelsweg 4
Aanvraag voor: uitbreiden bedrijfsgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 september 2013 gedurende twee weken

Filter op: