Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Groothandelsweg 4

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Groothandelsweg 4
Aanvraag voor: bouwen hekwerk
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Groothandelsweg 4
Aanvraag voor: bouwen hekwerk
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken

Filter op: