Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Delfgauw, Dukaatstraat 18

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Dukaatstraat 18
Aanvraag voor: plaatsen dakterras
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 14 maart 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Dukaatstraat 18
Aanvraag voor: plaatsen dakterras
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 14 maart 2013 gedurende twee weken

Filter op: