Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dakopbouw Schellingstraat 45 Delfgauw

aanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw Schellingstraat 45 2645HB Delfgauw

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 45
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 8 september 2016 gedurende twee weken

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 45
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 8 september 2016 gedurende twee weken

Filter op: