Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dakopbouw Scheepmakersingel 10 Delfgauw

Aanvraag voor het uitbreiden van een dakopbouw Scheepmakersingel 10, 2645LB Delfgauw

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Scheepmakersingel 10
Aanvraag voor: uitbreiden dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 7 juli 2016 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Scheepmakersingel 10
Aanvraag voor: uitbreiden dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 7 juli 2016 gedurende twee weken

Filter op: