Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dakopbouw Knopenmakerstraat 1 Delfgauw

aanvraag voor bouw dakopbouw Knopenmakerstraat 1 te Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Knopenmakerstraat 1, Delfgauw
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 oktober 2016 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Knopenmakerstraat 1, Delfgauw
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 oktober 2016 gedurende twee weken

Filter op: