Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dakopbouw, Klerkstraat 5 en 7 te Delfgauw

Aanvraag voor het bouwen van een dakopbouw, Klerkstraat 5 en 7 te Delfgauw

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Klerkstraat 5 en 7
Aanvraag voor: Dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 4 augustus 2016 gedurende twee weken

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Klerkstraat 5 en 7
Aanvraag voor: Dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 4 augustus 2016 gedurende twee weken

Filter op: