Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dakopbouw Gaaghof 24 Pijnacker

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouwen dakopbouw), Gaaghof 24, 2642 KD Pijnacker

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Gaaghof 24
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 16 juni 2016 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Gaaghof 24
Aanvraag voor: bouwen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 16 juni 2016 gedurende twee weken

Filter op: