Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burg.G.J.F. Tijdemanstraat 7-9, Nootdorp

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 7-9,
Aanvraag voor: autoschadebedrijf
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 6 maart 2014 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 7-9,
Aanvraag voor: autoschadebedrijf
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 6 maart 2014 gedurende twee weken

Filter op: