Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwen woning, Eeldedreef naast nr 4 Nootdorp

Bouwen woning, Eeldedreef naast nr 4, Nootdorp

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Eeldedreef naast nr 4
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 21 januari 2016 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Eeldedreef naast nr 4
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 21 januari 2016 gedurende twee weken

Filter op: