Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwen dakopbouw Leeuwstraat 12, Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan Plaats: Delfgauw, Leeuwstraat 12 Aanvraag voor: bouwen dakopbouw Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c Mogelijke reactie: zienswijze Inzagetermijn: vanaf 29 juni 2017 gedurende twee weken

Filter op: