Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

bouwen berging, Sportlaan 4 Pijnacker

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Sportlaan 4
Aanvraag voor: plaatsen berging
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 15 september 2016 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Sportlaan 4
Aanvraag voor: plaatsen berging
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 15 september 2016 gedurende twee weken

Filter op: