Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwen berging, Droppinghof 15, Nootdorp

Bouwen berging, Droppinghof 15 Nootdorp

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Droppinghof 15
Aanvraag voor: bouwen berging
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 21 januari 2016 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Droppinghof 15
Aanvraag voor: bouwen berging
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 21 januari 2016 gedurende twee weken

Filter op: