Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwbord Zijdeweg

Aanvraag plaatsen bouwbord Boezem Oost, Zijdeweg/Hankweg, Pijnacker

Opheffen strijdig gebruik regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Pijnacker, Zijdeweg/Hankweg
Aanvraag voor: plaatsen bouwbord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 3 november 2016 gedurende twee weken

Opheffen strijdig gebruik regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Pijnacker, Zijdeweg/Hankweg
Aanvraag voor: plaatsen bouwbord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 3 november 2016 gedurende twee weken

Filter op: