Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwbord Boszoom

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats Pijnacker, nabij Hofpleintunnel
Aanvraag voor plaatsen bouwbord
Reden publicatie Wabo, artikel 2.1, lid1, onder c
Mogelijke reactie zienswijze
Inzagetermijn vanaf 23 juli 2015 gedurende twee weken
Plaats Pijnacker, nabij Hofpleintunnel
Aanvraag voor plaatsen bouwbord
Reden publicatie Wabo, artikel 2.1, lid1, onder c
Mogelijke reactie zienswijze
Inzagetermijn vanaf 23 juli 2015 gedurende twee weken
Filter op: