Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

bestemmingsplan Verzamelplan 2012, Noordweg 53A

Anterieure overeenkomst t.b.v. het bestemmingsplan Verzamelplan 2012, voor de Noordweg 53A

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 16 oktober 2012 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben gesloten voor de locatie Noordweg 53A Pijnacker met de heer M.G.N. Ammerlaan.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt vanaf donderdag 22 november 2012 tot en met woensdag 3 januari 2013, ter inzage in het gemeentekantoor in Pijnacker. Tegen het sluiten van de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Filter op: