Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluitenlijst college 29 januari 2013

Besluitenlijst college 29 januari 2013

Op 29 januari sprak het college over de volgende onderwerpen:
• Afhandeling raadsvragen
• Verzoek tot nadeelcompensatie n.a.v. werkzaamheden winkelcentrum Ackershof)
• Toekomstig beheer recreatiegebieden
• Intentieverklaring regionalisering GGD Haaglanden /procesbrief DB
• Definitieve Subsidielijst 2013
• Budgetsubsidieovereenkomst Bibliotheek Oostland 2013
• Pensionstalling voor paarden aan de Wilgenweg 32 in Pijnacker
• Zienswijze tegen aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen dakopbouw Witmolen 33 Delfgauw
• Weigeren omgevingsvergunning Oude Leedeweg 93 Pijnacker
• Bedrijfsplan 2013
• Realisatie producten uit de planning en controlcyclus 2012
• Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013
• Afhandeling raadsvragen
• Verzoek tot nadeelcompensatie n.a.v. werkzaamheden winkelcentrum Ackershof)
• Toekomstig beheer recreatiegebieden
• Intentieverklaring regionalisering GGD Haaglanden /procesbrief DB

Deze rubriek is ter informatie. U kunt pas zienswijzen of bezwaarschriften tegen een collegebesluit indienen, wanneer dit als een afzonderlijke publicatie in de gemeenteberichten is geplaatst. Aanvragers ontvangen altijd schriftelijk bericht. De besluitenlijst vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en organisatie > College > Collegevergaderingen of bij het gemeentekantoor in Pijnacker.

of direct naar: Besluitenlijst

Filter op: