Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken sloopvergunning S07-127N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Nieuwkoopseweg 45 Voor: het slopen van een tuinbouwkas Dossiernummer: S 07-127N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 26 januari 2018 Inzagetermijn: vanaf 1 februari gedurende zes weken

Filter op: