Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken sloopvergunning S03-754 P en bouwvergunning F05-597 P

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Pijnacker, Nieuwkoopseweg 48 Voor: het gedeeltelijk slopen van een veestalling en hooiopslag Dossiernummer: S03-754 P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 20 oktober 2017 Inzagetermijn: vanaf 2 november gedurende zes weken Plaats: Pijnacker, Nieuwkoopseweg 48 Voor: het vernieuwen van een stal tot woning Dossiernummer: F05-597 P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 20 oktober 2017 Inzagetermijn: vanaf 2 november gedurende zes weken

Filter op: