Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning R10-384 P

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Pijnacker, Klapwijkseweg 91 Voor: wijzigen van de entree gevel Dossiernummer: R10-384 P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 29 mei 2017 Inzagetermijn: vanaf 8 juni gedurende zes weken

Filter op: