Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning R08-522 N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Langelandseweg 7 Voor: bouwen/vergroten van een kas Dossiernummer: R08-522 N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 18 juli 2017 Inzagetermijn: vanaf 27 juli gedurende zes weken

Filter op: