Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning L09-180N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Hof van Delftstraat 3 Voor: vergroten van een dakkapel Dossiernummer: L09-180N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 19 juli 2017 Inzagetermijn: vanaf 27 juli gedurende zes weken

Filter op: